EntityRendererFeatures

EntityRendererFeatures enumeration

Τα επιπλέον χαρακτηριστικά που θα παρέχει η απόδοση απόδοσης οντοτήτων

[Flags]
public enum EntityRendererFeatures : byte

Αξίες

ΟνομααξίαΠεριγραφή
Default0Χωρίς επιπλέον χαρακτηριστικά
FrameBegin1ΤοEntityRenderer θα παρακολουθεί την επιστροφή κλήσης FrameBegin πριν αποδώσει κάθε σκηνή frame
FrameEnd2ΤοEntityRenderer θα παρακολουθεί την επιστροφή κλήσης FrameBegin μετά την απόδοση κάθε σκηνής frame
Shadowmap4Αυτή η απόδοση απόδοσης μπορεί να λειτουργήσει σε λειτουργία shadowmap

Δείτε επίσης