ZipArchiveFileSystem

ZipArchiveFileSystem class

Σύστημα αρχείων για παροχή πρόσβασης μόνο για ανάγνωση σε καθορισμένο αρχείο zip ή ροή zip. Το σύστημα αρχείων θα απορριφθεί μετά τη λειτουργία ανοίγματος/αποθήκευσης.

public class ZipArchiveFileSystem : FileSystem

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
ZipArchiveFileSystem(Stream)Κατασκευάστε αZipArchiveFileSystem μέσω ροής.
ZipArchiveFileSystem(string)Κατασκευάστε αZipArchiveFileSystem μέσω ονόματος αρχείου.
ZipArchiveFileSystem(Stream, string)Κατασκευάστε αZipArchiveFileSystem μέσω ροής.

Μέθοδοι

ΟνομαΠεριγραφή
override Dispose()Απορρίψτε το ZipArchiveFileSystem και απελευθερώστε τους εσωτερικούς πόρους του.
override ReadFile(string, IOConfig)Άνοιγμα αρχείου για ανάγνωση
override WriteFile(string, IOConfig)Άνοιγμα αρχείου για εγγραφή, που δεν εφαρμόζεται σε αυτήν την κλάση.

Δείτε επίσης