RemoveProperty

RemoveProperty(Property)

Καταργεί μια δυναμική ιδιότητα.

public bool RemoveProperty(Property property)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
propertyPropertyΠοια ιδιότητα να αφαιρεθεί

Επιστρεφόμενη Αξία

αληθές εάν η ιδιότητα καταργηθεί με επιτυχία

Δείτε επίσης


RemoveProperty(string)

Καταργήστε την καθορισμένη ιδιότητα που προσδιορίζεται με όνομα

public bool RemoveProperty(string property)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
propertyString

Δείτε επίσης