MapDiffuse

Material.MapDiffuse field

Digunakan diSetTexture untuk menetapkan pemetaan tekstur yang tersebar.

public const string MapDiffuse;

Lihat juga