AnimationChannel

AnimationChannel class

Een kanaal wijst het componentveld van een eigenschap toe aan een set sleutelframereeksen

public class AnimationChannel : IEnumerable<KeyframeSequence>

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ComponentType { get; }Haalt het componentveldtype op
DefaultValue { get; set; }Haalt de standaardwaarde van het kanaal op of stelt deze in. Als een kanaal geen gekoppelde keyframereeksen heeft, wordt de standaardwaarde gebruikt tijdens de animatie-evaluatie. Een reëel scenario: animatie animeert alleen de x-coördinaat van een knooppunt, de y en z zijn niet gewijzigd, dan wordt de standaardwaarde gebruikt tijdens de volledige evaluatie van de vertaling.
KeyframeSequences { get; }Haalt alle keyframereeksen binnen dit kanaal op
Name { get; }Krijgt de naam van het kanaal

methoden

NaamBeschrijving
AddKeyframeSequence(KeyframeSequence)Voegt keyframereeks toe aan dit kanaal
GetEnumerator()Krijgt een teller om door alle sleutelframereeksen binnen dit kanaal te lopen

Zie ook