GetEnumerator

AnimationChannel.GetEnumerator method

Krijgt een teller om door alle sleutelframereeksen binnen dit kanaal te lopen

public IEnumerator<KeyframeSequence> GetEnumerator()

Winstwaarde

Teller

Zie ook