AnimationClip

AnimationClip class

De animatieclip is een verzameling animaties. De scène kan een of meer animatieclips bevatten.

public class AnimationClip : SceneObject

Constructeurs

NaamBeschrijving
AnimationClip()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetAnimationClip klasse.
AnimationClip(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetAnimationClip klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Animations { get; }Haalt de animaties in de clip op.
Description { get; set; }Haalt de beschrijving van deze animatieclip op of stelt deze in
virtual Name { get; set; }Krijgt of stelt de naam in.
Properties { get; }Haalt de verzameling van alle eigenschappen op.
Scene { get; }Krijgt de scène waartoe dit object behoort
Start { get; set; }Haalt de tijd in seconden vanaf het begin van de clip op of stelt deze in.
Stop { get; set; }Haalt of stelt de tijd in seconden van het einde van de clip in.

methoden

NaamBeschrijving
CreateAnimationNode(string)Een verkorte functie om het animatieknooppunt op de huidige clip te maken en te registreren.
FindProperty(string)Vindt de eigenschap. Het kan een dynamische eigenschap zijn (gemaakt door CreateDynamicProperty/SetProperty) of native eigenschap (geïdentificeerd door zijn naam)
GetProperty(string)Haal de waarde op van gespecificeerde eigenschap
RemoveProperty(Property)Verwijdert een dynamische eigenschap.
RemoveProperty(string)Verwijder de gespecificeerde eigenschap geïdentificeerd door name
SetProperty(string, object)Stelt de waarde in van gespecificeerde eigenschap

Zie ook