AnimationNode

AnimationNode(string)

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetAnimationNode klasse.

public AnimationNode(string name)
ParameterTypeBeschrijving
nameStringNaam

Zie ook


AnimationNode()

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetAnimationNode klasse.

public AnimationNode()

Zie ook