CreateBindPoint

AnimationNode.CreateBindPoint method

Maakt een BindPoint op basis van het eigenschapsgegevenstype.

public BindPoint CreateBindPoint(A3DObject obj, string propName)
ParameterTypeBeschrijving
objA3DObjectVoorwerp.
propNameStringEigendomsnaam.

Winstwaarde

De instantie van het bindpunt of null als de eigenschap niet is gedefinieerd.

Zie ook