FindBindPoint

AnimationNode.FindBindPoint method

Vindt het bindpunt op naam.

public BindPoint FindBindPoint(string name)
ParameterTypeBeschrijving
nameStringBind de naam van het punt om te vinden.

Winstwaarde

Het bindpunt.

Zie ook