GetBindPoint

AnimationNode.GetBindPoint method

Haalt het bindpunt van de animatie op voor een gegeven eigenschap.

public BindPoint GetBindPoint(A3DObject target, string propName, bool create)
ParameterTypeBeschrijving
targetA3DObjectOp welk object het bindpunt moet worden gemaakt.
propNameStringDe naam van het pand.
createBooleanIndien ingesteld opWAAR maak het bindpunt als het niet bestaat.

Winstwaarde

Het bindpunt.

Zie ook