Extrapolation

Extrapolation class

Extrapolatie definieert hoe te handelen wanneer de bemonsterde waarde buiten het bereik valt dat is gedefinieerd door de eerste en laatste sleutelframes.

public class Extrapolation

Eigenschappen

NaamBeschrijving
RepeatCount { get; set; }Haalt de herhalingstijden van het extrapolatiepatroon op en stelt deze in.
Type { get; set; }Haalt het bemonsteringspatroon van extrapolatie op en stelt het in

Zie ook