Aspose.ThreeD.Deformers

Alle deformer-klassen zijn gedefinieerd in deze naamruimte

Klassen

KlasBeschrijving
BoneEen bone definieert de subset van het sturingspunt van de geometrie en het gedefinieerde menggewicht voor elk sturingspunt. DeBone object kan niet direct worden gebruikt, aSkinDeformer instantie wordt gebruikt om de geometrie te vervormen, enSkinDeformerwordt geleverd met een set botten, waarbij elk bot is gekoppeld aan een knooppunt. OPMERKING: Een controlepunt van een geometrie kan worden begrensd door meer dan één bot.
DeformerBasisklasse voorSkinDeformer EnMorphTargetDeformer
MorphTargetChannelEen MorphTargetChannel wordt gebruikt doorMorphTargetDeformer om de doelgeometrieën te organiseren. Sommige bestandsindelingen zoals FBX ondersteunen meerdere kanalen parallel.
MorphTargetDeformerMorphTargetDeformer biedt animatie per hoekpunt. MorphTargetDeformer organiseert alle doelen viaMorphTargetChannel , kan elk kanaal meerdere doelen organiseren. Een algemeen gebruik van morph target deformer is om gezichtsuitdrukking toe te passen op een personage. Meer details zijn te vinden op https://en.wikipedia.org/wiki/Morph_target_animation
SkinDeformerEen huidvervormer bevat meerdere botten om te werken, elk bot mengt een deel van de geometrie door de gewichten van controlepunten.