Bone

Bone(string)

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetBone klasse.

public Bone(string name)
ParameterTypeBeschrijving
nameStringNaam.

Zie ook


Bone()

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetBone klasse.

public Bone()

Zie ook