GetWeight

Bone.GetWeight method

Krijgt het gewicht voor controlepunt gespecificeerd door index

public double GetWeight(int index)
ParameterTypeBeschrijving
indexInt32De index van het controlepunt

Winstwaarde

het gewicht bij de opgegeven index, of 0 als de index ongeldig is

Zie ook