Node

Bone.Node property

Haalt of stelt het knooppunt in. Het botknooppunt is het bot waaraan de huid is gehecht, deSkinDeformer zal botknooppunt gebruiken om de verplaatsing van de controlepunten te beïnvloeden. Botknooppunt heeft meestal eenSkeletonbijgevoegd, maar het is niet vereist. BijgevoegdSkeleton wordt meestal gebruikt door DCC-software om het skelet aan de gebruiker te tonen.

public Node Node { get; set; }

Zie ook