Transform

Bone.Transform property

Haalt of stelt de transformatiematrix in van het knooppunt dat het bot bevat.

public Matrix4 Transform { get; set; }

Zie ook