WeightCount

Bone.WeightCount property

Krijgt de telling van het gewicht, dit wordt automatisch uitgebreid metSetWeight

public int WeightCount { get; }

Zie ook