Deformer

Deformer class

Basisklasse voorSkinDeformer EnMorphTargetDeformer

public abstract class Deformer : A3DObject

Constructeurs

NaamBeschrijving
Deformer(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetDeformer klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
virtual Name { get; set; }Krijgt of stelt de naam in.
Owner { get; }Krijgt de geometrie die eigenaar is van deze vervormer
Properties { get; }Haalt de verzameling van alle eigenschappen op.

methoden

NaamBeschrijving
FindProperty(string)Vindt de eigenschap. Het kan een dynamische eigenschap zijn (gemaakt door CreateDynamicProperty/SetProperty) of native eigenschap (geïdentificeerd door zijn naam)
GetProperty(string)Haal de waarde op van gespecificeerde eigenschap
RemoveProperty(Property)Verwijdert een dynamische eigenschap.
RemoveProperty(string)Verwijder de gespecificeerde eigenschap geïdentificeerd door name
SetProperty(string, object)Stelt de waarde in van gespecificeerde eigenschap

Zie ook