Deformer

Deformer constructor

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetDeformer klasse.

public Deformer(string name)
ParameterTypeBeschrijving
nameStringNaam.

Zie ook