Owner

Deformer.Owner property

Krijgt de geometrie die eigenaar is van deze vervormer

public Geometry Owner { get; }

Zie ook