MorphTargetDeformer

MorphTargetDeformer class

MorphTargetDeformer biedt animatie per hoekpunt. MorphTargetDeformer organiseert alle doelen viaMorphTargetChannel , kan elk kanaal meerdere doelen organiseren. Een algemeen gebruik van morph target deformer is om gezichtsuitdrukking toe te passen op een personage. Meer details zijn te vinden op https://en.wikipedia.org/wiki/Morph_target_animation

public class MorphTargetDeformer : Deformer

Constructeurs

NaamBeschrijving
MorphTargetDeformer()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetMorphTargetDeformer klasse.
MorphTargetDeformer(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetMorphTargetDeformer klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Channels { get; }Krijgt alle kanalen in deze vervormer
Item { get; set; }
virtual Name { get; set; }Krijgt of stelt de naam in.
Owner { get; }Krijgt de geometrie die eigenaar is van deze vervormer
Properties { get; }Haalt de verzameling van alle eigenschappen op.

methoden

NaamBeschrijving
FindProperty(string)Vindt de eigenschap. Het kan een dynamische eigenschap zijn (gemaakt door CreateDynamicProperty/SetProperty) of native eigenschap (geïdentificeerd door zijn naam)
GetProperty(string)Haal de waarde op van gespecificeerde eigenschap
RemoveProperty(Property)Verwijdert een dynamische eigenschap.
RemoveProperty(string)Verwijder de gespecificeerde eigenschap geïdentificeerd door name
SetProperty(string, object)Stelt de waarde in van gespecificeerde eigenschap

Zie ook