Item

MorphTargetDeformer indexer

public double this[Shape target] { get; set; }

Zie ook