MorphTargetDeformer

MorphTargetDeformer(string)

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetMorphTargetDeformer klasse.

public MorphTargetDeformer(string name)
ParameterTypeBeschrijving
nameStringNaam.

Zie ook


MorphTargetDeformer()

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetMorphTargetDeformer klasse.

public MorphTargetDeformer()

Zie ook