SkinDeformer

SkinDeformer class

Een huidvervormer bevat meerdere botten om te werken, elk bot mengt een deel van de geometrie door de gewichten van controlepunten.

public class SkinDeformer : Deformer

Constructeurs

NaamBeschrijving
SkinDeformer()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetSkinDeformer klasse.
SkinDeformer(string)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetSkinDeformer klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Bones { get; }Krijgt alle botten die de huidvervormer bevat
virtual Name { get; set; }Krijgt of stelt de naam in.
Owner { get; }Krijgt de geometrie die eigenaar is van deze vervormer
Properties { get; }Haalt de verzameling van alle eigenschappen op.

methoden

NaamBeschrijving
FindProperty(string)Vindt de eigenschap. Het kan een dynamische eigenschap zijn (gemaakt door CreateDynamicProperty/SetProperty) of native eigenschap (geïdentificeerd door zijn naam)
GetProperty(string)Haal de waarde op van gespecificeerde eigenschap
RemoveProperty(Property)Verwijdert een dynamische eigenschap.
RemoveProperty(string)Verwijder de gespecificeerde eigenschap geïdentificeerd door name
SetProperty(string, object)Stelt de waarde in van gespecificeerde eigenschap

Zie ook