VertexElementMaterial

VertexElementMaterial class

Definieert materiaalindex voor gespecificeerde componenten. Een knoop kan meerdere materialen hebben, deVertexElementMaterial wordt gebruikt om verschillende delen van de geometrie in verschillende materialen weer te geven.

public class VertexElementMaterial : VertexElement

Constructeurs

NaamBeschrijving
VertexElementMaterial()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetVertexElementMaterial klasse.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Indices { get; }Haalt de indexgegevens op
MappingMode { get; set; }Krijgt of stelt in hoe het element wordt toegewezen.
Name { get; set; }Krijgt of stelt de naam in.
ReferenceMode { get; set; }Haalt op of stelt in hoe naar het element wordt verwezen.
VertexElementType { get; }Krijgt het type van deVertexElement

methoden

NaamBeschrijving
override Clear()Verwijdert alle elementen uit de directe en de indexarrays.
SetIndices(int[])Laadindexen
override ToString()Tekenreeksrepresentatie van vertex-element.

Zie ook