ExportMetaData

A3dwSaveOptions.ExportMetaData property

Exporteer metagegevens geassocieerd met Scene/Node naar client Standaardwaarde is true

public bool ExportMetaData { get; set; }

Zie ook