DracoFormat

DracoFormat class

Google Draco-formaat

public class DracoFormat : FileFormat

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CanExport { get; }Krijgt of Aspose.3D het exporteren van scènes naar het huidige bestandsformaat ondersteunt.
CanImport { get; }Krijgt of Aspose.3D het importeren van scènes uit het huidige bestandsformaat ondersteunt.
ContentType { get; }Krijgt bestandsformaat inhoudstype
Extension { get; }Krijgt de extensienaam van dit type.
Extensions { get; }Haalt de extensienamen van dit type op.
FileFormatType { get; }Krijgt bestandsformaat type
Version { get; }Krijgt bestandsformaat versie

methoden

NaamBeschrijving
CreateLoadOptions()Maak een standaard laadoptie voor dit bestandsformaat
CreateSaveOptions()Maak een standaard opslagoptie voor dit bestandsformaat
Decode(byte[])Decodeer de puntenwolk of mesh uit geheugengegevens
Decode(string)Decodeer de puntenwolk of mesh van opgegeven bestandsnaam
Encode(Entity, DracoSaveOptions)Codeer de entiteit naar Draco raw data
Encode(Entity, Stream, DracoSaveOptions)Codeer de entiteit naar gespecificeerde stream
Encode(Entity, string, DracoSaveOptions)Codeer de entiteit naar opgegeven bestand
override ToString()Formaat naar string

Zie ook