GenerateVertexElementMaterial

FbxSaveOptions.GenerateVertexElementMaterial property

Krijgt of stelt in of er altijd een wordt gegenereerdVertexElementMaterial voor geometrieën als de gekoppelde knoop materialen bevat. Dit is standaard uitgeschakeld.

public bool GenerateVertexElementMaterial { get; set; }

Zie ook