FieldOfView

Html5SaveOptions.FieldOfView property

Haalt of stelt het gezichtsveld in, standaardwaarde is 45, gemeten in graden.

public double FieldOfView { get; set; }

Zie ook