Encoding

IOConfig.Encoding property

Hiermee wordt de standaardcodering voor op tekst gebaseerde bestanden opgehaald of ingesteld. De standaardwaarde is null, wat betekent dat de importeur/exporteur zal beslissen welke codering moet worden gebruikt.

public Encoding Encoding { get; set; }

Zie ook