FileSystem

IOConfig.FileSystem property

Laat gebruiker afhandelen hoe de externe afhankelijkheden te beheren tijdens laden/opslaan.

public FileSystem FileSystem { get; set; }

Zie ook