LookupPaths

IOConfig.LookupPaths property

Sommige bestanden, zoals OBJ, zijn afhankelijk van een extern bestand, de opzoekpaden zorgen ervoor dat Aspose.3D kan zoeken naar een extern bestand om te laden.

public List<string> LookupPaths { get; set; }

Zie ook