MaterialConverter

MaterialConverter delegate

Aangepaste converter om het originele materiaal van de geometrie te converteren naar GLTF’s PBR-materiaal.

public delegate Material MaterialConverter(Material mat);
ParameterTypeBeschrijving
matMaterialOude materiële instantie

Winstwaarde

Nieuwe materiële instantie

Zie ook