ObjLoadOptions

ObjLoadOptions class

Laadopties voor wavefront obj

public class ObjLoadOptions : LoadOptions

Constructeurs

NaamBeschrijving
ObjLoadOptions()Constructeur vanObjLoadOptions

Eigenschappen

NaamBeschrijving
EnableMaterials { get; set; }Krijgt of stelt in of importmaterialen voor elk object
Encoding { get; set; }Hiermee wordt de standaardcodering voor op tekst gebaseerde bestanden opgehaald of ingesteld. De standaardwaarde is null, wat betekent dat de importeur/exporteur zal beslissen welke codering moet worden gebruikt.
FileFormat { get; }Haalt de bestandsindeling op die is opgegeven in de huidige optie Opslaan/Laden.
FileName { get; set; }De bestandsnaam van de exporterende/importerende scène. Dit is optioneel, maar nuttig bij het serialiseren van externe activa zoals het materiaal van OBJ.
FileSystem { get; set; }Laat gebruiker afhandelen hoe de externe afhankelijkheden te beheren tijdens laden/opslaan.
FlipCoordinateSystem { get; set; }Krijgt of stelt in of spiegelen coördinatensysteem van controlepunten/normaal tijdens importeren
LookupPaths { get; set; }Sommige bestanden, zoals OBJ, zijn afhankelijk van een extern bestand, de opzoekpaden zorgen ervoor dat Aspose.3D kan zoeken naar een extern bestand om te laden.
NormalizeNormal { get; set; }Haalt op of stelt in of de normaalvector moet worden genormaliseerd tijdens het laden. Standaardwaarde is waar.
Scale { get; set; }Schalen op x/y/z-as, standaardwaarde is 1.0

Zie ook