FlipCoordinateSystem

ObjSaveOptions.FlipCoordinateSystem property

Krijgt of stelt in of het coördinatensysteem van controlepunten omgedraaid/normaal is tijdens importeren/exporteren.

public bool FlipCoordinateSystem { get; set; }

Zie ook