PdfFormat

PdfFormat class

Adobe’s Portable Document Format

public class PdfFormat : FileFormat

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CanExport { get; }Krijgt of Aspose.3D het exporteren van scènes naar het huidige bestandsformaat ondersteunt.
CanImport { get; }Krijgt of Aspose.3D het importeren van scènes uit het huidige bestandsformaat ondersteunt.
ContentType { get; }Krijgt bestandsformaat inhoudstype
Extension { get; }Krijgt de extensienaam van dit type.
Extensions { get; }Haalt de extensienamen van dit type op.
FileFormatType { get; }Krijgt bestandsformaat type
Version { get; }Krijgt bestandsformaat versie

methoden

NaamBeschrijving
CreateLoadOptions()Maak een standaard laadoptie voor dit bestandsformaat
CreateSaveOptions()Maak een standaard opslagoptie voor dit bestandsformaat
Extract(Stream, byte[])Extraheer onbewerkte 3D-inhoud uit PDF-stream.
Extract(string, byte[])Extraheer onbewerkte 3D-inhoud uit PDF-bestand.
ExtractScene(string)Extraheer 3D-scènes uit PDF-bestand.
ExtractScene(Stream, byte[])Extraheer onbewerkte 3D-inhoud uit PDF-stream.
ExtractScene(string, byte[])Extraheer 3D-scènes uit PDF-bestand.
override ToString()Formaat naar string

Zie ook