PlyFormat

PlyFormat class

Het PLY-formaat.

public class PlyFormat : FileFormat

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CanExport { get; }Krijgt of Aspose.3D het exporteren van scènes naar het huidige bestandsformaat ondersteunt.
CanImport { get; }Krijgt of Aspose.3D het importeren van scènes uit het huidige bestandsformaat ondersteunt.
ContentType { get; }Krijgt bestandsformaat inhoudstype
Extension { get; }Krijgt de extensienaam van dit type.
Extensions { get; }Haalt de extensienamen van dit type op.
FileFormatType { get; }Krijgt bestandsformaat type
Version { get; }Krijgt bestandsformaat versie

methoden

NaamBeschrijving
CreateLoadOptions()Maak een standaard laadoptie voor dit bestandsformaat
CreateSaveOptions()Maak een standaard opslagoptie voor dit bestandsformaat
Decode(Stream, PlyLoadOptions)Decodeer een puntenwolk of mesh uit de gespecificeerde stream.
Decode(string, PlyLoadOptions)Decodeer een puntenwolk of mesh uit de gespecificeerde stream.
Encode(Entity, Stream, PlySaveOptions)Codeer de entiteit en sla het resultaat op in de stream.
Encode(Entity, string, PlySaveOptions)Codeer de entiteit en sla het resultaat op in een extern bestand.
override ToString()Formaat naar string

Zie ook