FlipCoordinateSystem

PlyLoadOptions.FlipCoordinateSystem property

Krijgt of stelt spiegelcoördinatensysteem van controlepunten/normaal in tijdens importeren/exporteren.

public bool FlipCoordinateSystem { get; set; }

Zie ook