RvmFormat

RvmFormat class

Het RVM-formaat

public class RvmFormat : FileFormat

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CanExport { get; }Krijgt of Aspose.3D het exporteren van scènes naar het huidige bestandsformaat ondersteunt.
CanImport { get; }Krijgt of Aspose.3D het importeren van scènes uit het huidige bestandsformaat ondersteunt.
ContentType { get; }Krijgt bestandsformaat inhoudstype
Extension { get; }Krijgt de extensienaam van dit type.
Extensions { get; }Haalt de extensienamen van dit type op.
FileFormatType { get; }Krijgt bestandsformaat type
Version { get; }Krijgt bestandsformaat versie

methoden

NaamBeschrijving
CreateLoadOptions()Maak een standaard laadoptie voor dit bestandsformaat
CreateSaveOptions()Maak een standaard opslagoptie voor dit bestandsformaat
LoadAttributes(Scene, Stream, string)Laad de attributen van gespecificeerde stream
LoadAttributes(Scene, string, string)Laad de attributen van gespecificeerde bestandsnaam
override ToString()Formaat naar string

Zie ook