CreationTime

RvmSaveOptions.CreationTime property

Het tijdstempel dat dit bestand heeft geëxporteerd, standaardwaarde is huidige tijd

public string CreationTime { get; set; }

Zie ook