ExportMetaData

UsdSaveOptions.ExportMetaData property

Exporteer de eigenschappen van het knooppunt via het customData-veld van USD.

public bool ExportMetaData { get; set; }

Zie ook