MaterialConverter

UsdSaveOptions.MaterialConverter property

Aangepaste converter om het materiaal van de geometrie te converteren naar PBR-materiaal Als dit niet is toegewezen, converteert de USD-exporteur automatisch het standaardmateriaal naar PBR-materiaal. Standaardwaarde is null

public MaterialConverter MaterialConverter { get; set; }

Zie ook