CompareFunction

CompareFunction enumeration

De vergelijkingsfunctie die wordt gebruikt bij diepte-/stenciltesten.

public enum CompareFunction

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
Never0Komt nooit voorbij
Less1Geslaagd als de inkomende waarde kleiner is dan de opgeslagen waarde.
Equal2Geslaagd als de inkomende waarde gelijk is aan de opgeslagen waarde.
LEqual3Geslaagd als de inkomende waarde kleiner is dan of gelijk is aan de opgeslagen waarde.
Greater4Geslaagd als de inkomende waarde groter is dan de opgeslagen waarde.
NotEqual5Geslaagd als de inkomende waarde niet gelijk is aan de opgeslagen waarde.
GEqual6Geslaagd als de inkomende waarde groter is dan of gelijk is aan de opgeslagen waarde.
Always7Past altijd

Zie ook