DescriptorSetUpdater

DescriptorSetUpdater class

Deze klasse maakt het mogelijk om deIDescriptorSet in een kettingoperatie.

public sealed class DescriptorSetUpdater : IDisposable

methoden

NaamBeschrijving
Bind(IBuffer)Bind de gehele buffer aan de huidige descriptor
Bind(ITextureUnit)Bind de textuureenheid aan de huidige descriptorset
Bind(int, IBuffer)Bind de buffer aan de huidige descriptorset op de opgegeven bindingslocatie.
Bind(int, ITextureUnit)Bind de textuureenheid aan de huidige descriptorset
Bind(IBuffer, int, int)Bind de buffer aan huidige descriptorset
Bind(int, IBuffer, int, int)Bind de buffer aan de huidige descriptorset op de opgegeven bindingslocatie.
Dispose()Voer de updater af en voer de wijzigingen door naar het hardwareapparaat.

Zie ook