DriverException

DriverException class

De uitzondering veroorzaakt door interne weergavestuurprogramma’s.

public class DriverException : Exception

Constructeurs

NaamBeschrijving
DriverException(uint, string)Initialiseer een instantie vanDriverException met gespecificeerde native driver foutcode en bericht.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ErrorCode { get; }Krijgt de native foutcode.

Zie ook