EntityRenderer

EntityRenderer class

Subklasse dit om weergave voor verschillende soorten entiteiten te implementeren.

public class EntityRenderer

Constructeurs

NaamBeschrijving
EntityRenderer(string)Constructeur vanEntityRenderer
EntityRenderer(string, EntityRendererFeatures)Constructeur vanEntityRenderer

methoden

NaamBeschrijving
virtual Dispose()De entiteitsrenderer wordt verwijderd, geef gedeelde bronnen vrij.
virtual FrameBegin(Renderer, IRenderQueue)Begin met het renderen van een frame
virtual FrameEnd(Renderer, IRenderQueue)Beëindigt het renderen van een frame
virtual Initialize(Renderer)Initialiseer de entiteitsrenderer
virtual PrepareRenderQueue(Renderer, IRenderQueue, Node, Entity)Renderopdrachten voorbereiden voor gespecificeerd knooppunt/entiteitspaar.
virtual RenderEntity(Renderer, ICommandList, Node, object, int)Elke rendertaak wordt gepusht naar hetIRenderQueue zal een overeenkomstige RenderEntity-aanroep hebben om de concrete weergavetaak uit te voeren.
virtual ResetSceneCache()De scène is gewijzigd of verwijderd, u moet renderresources op scèneniveau in deze plaatsen

Zie ook