EntityRendererFeatures

EntityRendererFeatures enumeration

De extra functies die de entiteitsweergave zal bieden

[Flags]
public enum EntityRendererFeatures : byte

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
Default0Geen extra functies
FrameBegin1DeEntityRenderer zal kijken naar FrameBegin-callback voordat elke scène frame wordt weergegeven
FrameEnd2DeEntityRenderer zal kijken naar FrameBegin callback na het renderen van elke scène frame
Shadowmap4Deze renderer kan in de schaduwkaartmodus werken

Zie ook