IBuffer

IBuffer interface

De basisinterface van alle beheerde buffers die worden gebruikt bij het renderen

public interface IBuffer : IDisposable

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Size { get; }Grootte van deze buffer in bytes

methoden

NaamBeschrijving
LoadData(byte[])Laad de gegevens in de huidige buffer

Zie ook