ICommandList

ICommandList interface

Codeert een reeks opdrachten die naar GPU worden verzonden om te renderen.

public interface ICommandList

methoden

NaamBeschrijving
BindDescriptorSet(IDescriptorSet)Bind de descriptorset aan de huidige pijplijn
BindIndexBuffer(IIndexBuffer)Bind de indexbuffer voor rendering
BindPipeline(IPipeline)Bind de pijplijninstantie voor weergave
BindVertexBuffer(IVertexBuffer)Bind de hoekpuntbuffer voor rendering
Draw()Tekenen zonder indexbuffer
Draw(int, int)Tekenen zonder indexbuffer
DrawIndex()Voer een geïndexeerde trekking uit in een opdrachtlijst
DrawIndex(int, int)Voer een geïndexeerde trekking uit in een opdrachtlijst
PushConstants(ShaderStage, byte[])Duw de constante naar de pijplijn
PushConstants(ShaderStage, byte[], int)Duw de constante naar de pijplijn

Zie ook